ریدیزاین لوگو (Redesign logo) به مجموعه فرآیند و عملیاتی گفته می‌شود که یک لوگوی طراحی شده، مجدد طراحی می‌شود. در فرآیند باز سازی و طراحی نشان تجاری آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حفظ ساختار و دیزاین هویت بصری برند است. انتخاب یک شرکت ارائه دهنده خدمات طراحی گرافیک حرفه‌ای می‌تواند در ارائه مناسب ریدیزاین لوگو تاثیرگذار باشد.

4/5 - (2 امتیاز)