طراحی کاریکاتور به هنری گفته می‌شود که از یک شخص، موجود زنده یا شی خاصی طوری طراحی به عمل می‌آید که برخی از مشخصه‌های سوژه مثل اعضا بدن به طرز اغراق آمیزی برای خلق طنز طراحی شده باشد. برای مشاهده نمونه طراحی کاریکاتور به وبسایت سلام گرافیک مراجعه نمایید. همچنین می‌توانید از قیمت طراحی کاریکاتور مطلع شوید.

عناصر اصلی طراحی کاریکاتور چیست؟

پنج عنصر کلیدی طراحی کاریکاتور عبارت است از: کنایه، اغراق، نمادگرایی قیاسی و برچسب زنی.

قانون اصلی طراحی کاریکاتور چیست؟

پرداختن به ویژگی‌های ظاهری صورت اصلی‌ترین قانون در طراحی و ساخت کاریکاتور محسوب می‌شود.

5/5 - (3 امتیاز)